Pravila korištenja

Uvjeti poslovanja

Zadržavamo pravo na promjenu uvjeta korištenja www.alkotesteri.net bez prethodne napomene. Ukoliko do promjene dođe, Prodavatelj nije dužan posebno obavještavati korisnike o promjeni Uvjeta, ali ćemo dati sve od sebe da se te promjene iskomuniciraju putem naše internetske stranice, e-mailom, newsletterom ili nekim drugim komunikacijskim sredstvom koje bude pogodno za tu priliku. Ukoliko dođe do promjene Uvjeta, vaša obaveza kao Korisnika prema njima i dalje će biti na snazi.

Komunikacija s vama

Slažete se da Prodavatelj može slati elektroničku poštu vama za potrebe savjetovanja o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, o bilo kojem artiklu ili servisu na stranicama, ili za neku drugu namjenu, kako Prodavatelj procjeni potrebnim. Prodavatelj može obavijesti slati putem svoje internetske stranice ili fan stranice na Facebooku.